از محل فروش تا حاشیه جاده

تاریخ

از محل فروش تا حاشیه جاده

برگرد

اعلانات کلاسیک، یک تابلو دیواری یک طرفه بود. اولین آن ها که محدب بودند اغلب کمی نقش برجسته داشتند و در انواع قلع لیتوگرافی اغراق آمیز شده بودند. هرچند هیچ اعلانی به روش­های پیچیده تر شکل نگرفته بود اما فرم ­ها – مستطیل­ ها ، مربع­ ها و دایره ­ها -در بیشتر موارد منظم بودند . در برخی موارد نادر ( اسب پرنده موبیل) مدل­سازی به قدری برجسته شده و نقش برجسته آنقدر عمیق بود که موضوعی که نشان داده می ­شد به یک مجسمه سازی خاص می ­رسید. اغلب به ویژه در آمریکا ، این تابلو از دیوار جدا و بر روی پایه  یا ستون نصب می ­شد و در فضای ایستگاه خدمات قرار می­ گرفت و در عین حال آن را به عنوان وسیله­ ای جذاب ومؤثرتر و زمینه­ ای برای اعلان­ های بزرگ امروزی در نظر می گرفتند. در این حالت یا هر دو تصویر نشان داده می ­شد یا تکیه گاه ،دو علامت جداگانه پشت سر هم را به یکدیگر متصل می­ کرد.

یک بحث جدا از نوع دیگری از اعلان­ های لعاب کاری شده وجود داشت که در ایتالیا نه در محل فروش بلکه مستقیماً در کنار جاده استفاده می ­شد این اعلان ها شامل علائم خیابان و مکان­ ها و اعلان خدمات نصب شده در رمپ ­های خروجی بزرگراه توسط باشگاه تورینگ بود. تمام یا بخشی از آن توسط تولیدکنندگان گاز و نفت پرداخت می ­شد که در عوض آن، علامت تجاری خود را به پایین این اعلان­ ها اضافه کنند.

Stazione di servizio
مشترک شدن در خبرنامه

    با ثبت نام سیاستحفظ حریم خصوصیرا می پذیرید

    ما را در صفحه های مجازی دنبال کنید
    قرارداد با