فلز و پلاستیک

تاریخ

فلز و پلاستیک

برگرد

اعلان­ های لعابی در اروپا و آمریکا محبوبیت خاصی داشت، بدون اینکه مشکلات زیبایی شناسی داشته باشد. از آن جا که علائم به تدریج دیوارها را شلوغ می­ کرد، هرکسی که دیوار جدیدی را طراحی می­ کرد موظف بود آن را بیشتر از دیوارهای دیگر چشمگیر و با ابهت جلوه دهد.

به خودی خود، این اعلان­ ها می­ توانستند بسیار باشکوه باشند. دیواری که تعداد زیادی از اعلان­ ها به طور تصادفی روی آن نصب می ­شد، می­ توانست به خودی خود و نسبت به محیط اطراف ناخوشایند باشد. نظرات شدیدی علیه افزایش اعلان­ ها وجود داشت ، اما در سال های پس از جنگ جهانی دوم با توجه به ویژگی های خاصی که داشتند منقرض شدند.

ساخت تابلوها بسیار گران بود و تا زمانی می ­توانست هزینه ­ها را توجیح کند که پیام­ های آن­ ها مرتبط بود. در حوزه تبلیغات، یک تبلیغ موفق داری پیام مرتبط و سیر تکاملی بود و یک پیام از بین نرفتنی بدترین پیامی بود که می ­شد تصور کرد.

اعلان ­های لعاب کاری شده به شیوه­ های قدیمی که برای ارزش گذاری محصول تبدیل شده بود به آرامی از دیوار فروشگاه­ ها ناپدید شد. با این حال، همان ویژگی­ هایی که آن­ ها را از دیوارها پایین آورده بود به آن­ ها امکان زنده ماندن و تکامل در محیط بسته ایستگاه خدمات را می­ داد اما کاهش هزینه ها، ضروری بود که برای این کار ابتدا لعاب پخته شده با نسخه مصنوعی جایگزین شد سپس پلاستیک جای فلز را گرفت.

Stazione di servizio
مشترک شدن در خبرنامه

    با ثبت نام سیاستحفظ حریم خصوصیرا می پذیرید

    ما را در صفحه های مجازی دنبال کنید
    قرارداد با